Sekce

Grant Program

Klasifikace

Grant

Projekt

Za krásnou Ostravu

Spolek dlouhodobě a účinně působí jako významný pečovatel o veřejný prostor městské kulturní psychogeografie. Aktivně vystupuje jako kulturně politická opozice vedení města a jde o zajímavý příklad kulturního života či vzdělávání tzv. zdola. Dobrovolná občanská iniciativa vychází z přirozené potřeby péče o vlastní prostředí v duchovním i materiálním slova smyslu a to zejména na úrovni konstruktivní kritiky problematických jevů či funkcí města. Programové zaměření spolku je široké a na Ostravsku se za léta svého působení stala jeho činnost velice vyhledávanou. O svých aktivitách vydává nepravidelný časopis s mnoha odbornými texty, zaměřenými na aktuální témata a projekty spolku.     

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu jsme podpořili částkou 70.000 Kč