Zauhlovačka

Renovace vodárenské věže a sociální prostor
Vratislavice n. Nisou

Klasifikace

Grant

Projekt

Zauhlovačka

Místo

Zauhlovačka

Objekt zauhlovací věže bývalého nádraží se stal před několika lety středobodem kulturního a komunitního života Vratislavic. Záslužná je jak záchrana unikátní stavby, která je možná jediným dochovaným exemplářem svého druhu, tak kulturní a osvětově-vzdělávací činnost svou pestrostí a vyhledávaností. Místní veřejnost a drobná podnikatelská sféra se hojně zapojuje do dobrovolných prací a aktivit či materiálně podporuje jednotlivé kulturní události, což svědčí mj. o schopnosti spolku vyvolat a udržovat všeobecný zájem a péči místních obyvatel o společné prostory města a kulturních hodnot.    

Zauhlovačku jsme podpořili částkou 70.000 Kč