A Day in Benedict: CD

Rajesh Mehta / Irena a Vojtěch Havlovi
konvent, kaple sv. Benedikta
Klášter Plasy 1996 - 1997
Centrum pro metamedia

Improvizace kompaktního disku Den v Benediktu jsou výsledkem hudebního setkání, které se uskutečnilo začátkem října roku 1997 ve dvou prostorách konventu kláštera Plasy. "Rágy pro trubky" Rajeshe Mehty a improvizace s Vojtěchem a Irenou Havlovými byly nahrané během jednoho dne a  koncipovány výlučně pro specifické sonické kvality kaple svatého Benedikta. Meditační místnost kapitulní síně zamýšlené, ale nikdy nerealizované katedrály byla zasvěcena zakladateli cisterciáckého řádu - svatému Benediktu. Vysoký oválný model prosvětlený střešní lucernou a okny byl kolem roku 1711 navržen architektem barokní přestavby konventu Janem Blažejem Santinim Aichlem. Stavba byla dokončena pod vedením Kiliána Ignáce Diezenhofera roku 1739. Kaple je 25 metru vysoká, má 12 metrů v průměru a její prostorová a akustická dispozice, ideální pro dokonalou rezonanci liturgického zpěvu i mluveného slova je skvost středoevropských barokních interiérů. Dlouho doznívající ozvěna zesiluje nejtišší šepot, zvuk pomalu rotující a mizí vysoko u stropu ve stropní lucerně. Menší kaple svatého Bernarda z Clairvaux v rohu konventu má kratší dozvuk a jasnější akustiku. Zde byly nahrány improvizace pro trubku a preparované piáno.

Instrumentální dialogy trojice hudebníků jsou vycházejí z konkrétní akustiky obou kaplí. Záznam je bez digitálních úprav, playbacků a nebyl ve studiu nijak upravován. Mehta použil tři druhy trubek, jejichž barevnost a rejstřík rozšířil o další přídavné elementy jako nástavce, dusítka, papír, vodu, píšťalky. Vojtěch a Irena Havlovi experimentují se souzvukem smyčcových nástrojů violy da gamba a violoncella, a jejich registr obohacují o glisanda, flažolety, alikvóty a perkusivní způsob hry. Barevnost doplňují tóny tibetských misek a zvonků.

Architektonický znělý prostor rezonuje chvěním také hlasivek, rtů, dechu, žesťového, nebo strunného nástroje, údery do dřeva, kovu a působí jako časoprostorový organismus. Co se právě teď děje okolo téměř okamžitě vstupuje dovnitř posluchačova sluchového ústrojí a propojuje tak vnější a vnitřní, tělesné a duchovní. Dlouhá přirozená ozvěna virtualizuje prostor, rozrušuje vžitý modus vnímání a polouchání, prožívání vlastního těla a pojetí architektury. Nymfa Echo opakuje slova a zvuky a stimuluje posluchačovu prostorovou polyfonii, vytvářející podivuhodnou zvukovou krajinu interiéru konventu.  

Miloš Vojtěchovský (z bookletu CD)

Nahrávky: Avik Studio, Plzeň
mastering: Jiří Sláma a Přemek Haas
fotografie: Daniel Šperl, Gert de Ruijter, Radovan Kodera, Hana Rysová
text. MV
překlad do angličtiny: Jo Williams
grafická úprava: Hedvika Moravcová
prepress: Gekko 96
tisk: Kartex
AV 011797
podpora: Pro Helvetia a Velvyslanectví Nizozemského království