Architektura a smysly

seminář, dílny a performance
12. – 14. října 2018
Klášter Plasy

Každá místnost má svou vlastní melodii, schovejte se tam, dokud ji neuslyšíte.

Alvin Lucier

Zrak je modus vnímání osamělého pozorovatele, sluch vzbuzuje pocit propojenosti a solidarity.

Juhani Pallasmaa

Ptačí hnízda jsou dokonalá, protože ptáci si neuvědomují vlastní smrtelnost.

Jean Henri Fabre

Zvuk je prostorová událost, materiální jev i sluchová zkušenost zároveň. Zvuk lze popsat také pomocí vektorů vzdálenosti, směru a polohy. V architektuře každý prostor mění, odráží nebo pohlcuje zvuk a zvuk propojuje i přesahuje prostor a posluchači otvírá možnosti vnímat věci v kontextu: zdroj zvuku i celé prostředí se propojují v jedinečném sluchovéhom prožitku.

OASE


Výzva k účasti na mezioborovém setkání

Přijímání návrhů příspěvků do programu bylo uzavřeno: Program

Návštěvníci se mohou stále registrovat.

Předběžný seznam účastníků setkání - přednášející, lektoři dílen, atd: Irena Bukačová (ČR), Anna Kvíčalová (ČR), Yiorgis Sakellariou (Litva/Řecko), Rajesh Mehta (BRD/USA), John Grzinich (Est/USA), Taufan ter Weel (NL), Sara Pinheiro (PT/ČR), Davide Tidoni (IT), Miloš Šejn (ČR), Jez Riley French (UK), Ian Mikyska (ČR), Csaba Hajnóczy (Mad), Vít Zavadil (ČR), Stanislav Abrahám (ČR), Judit Emese Konopás (Mad), Martin Zet (ČR), Saša Spačal (SL), Petra Kapš, (SL), Martin Klusák a Jakub Wagner (ČR).

Studenti

(AMU, FaVU a UJEP) Tomáš Roček, Matěj Šenkyřík, Jiří Rouš (Centrum audiovizuálních studií FAMU), Zuzana Šklíbová (KALD, DAMU), Jan Kromholz, Iva Polanecká, Polina Khatsenka, Martin Marek (Time-Based Media, Fakulta umění a designu UJEP), Adam Hejduk (FaVU VUT Brno)

Přesnější program přednášek, diskuzí, dílen, performancí je zveřejněn zde:

text výzvy:

Akustika v architektuře - podobně jako světlo, nebo prostor v architektuře hmotné, nebo samotná krajina - formuje naše cítění, myšlení a imaginaci. Zvuk ovlivňuje naše vnímání světa, naši orientaci v čase i v prostoru a společenské vazby. Akustika a rezonance lidského hlasu, nebo hudebního nástroje byly součástí posvátného i každodenního barokního prostoru a k důležitosti akustiky prostředí se v posledních desetiletích znovu navracíme. Možná i proto, že hluk - podobně jako třeba radioaktivní záření, nebo mikrochemické znečištění - je všudypřítomným, i když neviditelným symptomem globální ekologické krize. Proto je třeba diskutovat o politických, společenských i technologických nástrojích, ovlivňujících rostoucí (akustické i jiné) znečištění živého prostoru.

Mezioborové setkání odborníků a odborné veřejnosti propojuje architekturu, umění, etologii, sociální a environmentální otázky a zabývá se průniky estetiky, etiky a akustiky, geometrie, architektury, přírody, humanitních věd a umění. Je určeno pro památkáře, architekty, hudebníky, přírodovědce, zvukové a jiné umělce a veřejnost.

Seminář proběhne v Matheyově sálu Centra stavitelského dědictví v Plasích. Akustika Santiniho přestavby barokního konventu kláštera v Plasích je výjimečným příkladem pojetí znělého prostoru.

Setkáním Architektura a smysly rozšiřujeme interdisciplinární rámec uvažování o prostoru, zvuku a architektuře také na mimo-lidské systémy - na architekturu hmyzích, ptačích, nebo savčích společenství.

Součástí projektu je zvuková performance pro konvent Plaského kláštera, připravená studenty a pedagogy Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze (Centra audiovizuálních studií FAMU) a Ateliéru Time-Based Media FUD UJEP v Ústí nad Labem.

Akce se koná v návaznosti na nedávné zveřejnění online archivu Nadace Hermit a Centra pro metamedia Plasy v mediatéce nadace Agosto Foundation, loňské setkání Soundworms Ecology Gathering v Mariánské Radčici a v Plasech bude představena připravovaná publikace překladu textu „Nová zvuková krajina” Raymonda Murraye Schafera.

Mezi pozvanými hosty jsou architekti, historici a teoretici umění, environmentalisté, umělci, ornitologové,

Účast na semináři je omezena kapacitou Matheyova sálu

Registrace pro posluchače

Zájemci o účast se prosím registrujte na sound@agosto-foundation.org.

Registrační poplatek: Celé sympozium: 500Kč (snížený: 250 Kč)
Jeden den: 200Kč (snížený: 100 Kč)

Platba proběhne na místě.


Kontakty, informace a koordinace:

Miloš Vojtěchovský
E-mail: sound@agosto-foundation.org
Tel: +420 608 571 881

Vít Bohal
E-mail: sound@agosto-foundation.org
Tel: +420 731 352 122
Radoslava Schmelzová
E-mail: rschmelzova@gmail.com
Pořadatel: Nadace Agosto Foundation, Vojtěšská 196/18, 110 00 Praha 1,
www.agosto-foundation.org

Spolupořadatel: spolek Plasy sobě z.s., Pod Nádražím 128, 331 01 Plasy

Spolupracující instituce: Národní technické muzeum Centrum stavitelského dědictví Plasy,
Národní památkový ústav v Plzni, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
Akademie múzických umění v Praze

Projekt připravila Nadace Agosto Foundation a bude uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje.

www.turisturaj.cz


Architektura a smysly: program: seminář, dílny, diskuze, performance
Irena Bukačová: O světle, zvuku, Janu Blažeji Santinim-Aichlovi a Mauriciu Vogtovi
Anna Kvíčalová: Sakrální akustika v dějinách vědy: prezentace
Yiorgis Sakellariou: Mezi fyzickým a metafyzickým: Sakrální zvukové krajiny a elektroakustická hudba, přednáška – diskuze
Rajesh Mehta: Sounding Buildings – Unfolding Frames: přednáška
John Grzinich: Totemy linearity/Rezonanční geometrie: Centrum stavitelského dědictví, prezentace
Taufan ter Weel/Sara Pinheiro: Sense of Space-Time: diskuze/přednáška
Sara Pinheiro: přednáška – diskuze
Davide Tidoni:Listening/Intervention: dílna, neděle 9–12h
Miloš Šejn: Chvilka slavičího životního prostoru: Má přítomnost v tomto okamžiku, úvaha
Jez riley French: Choreografie vnímání: performativní přednáška k tématu lokativního zvuku ve vztahu k architektuře
Ian Mikyska: Smyslové procházky – soustředění, čtení, samota a ekonomie pozornosti: Matheyho sál, Centrum stavitelského dědictví
Csaba Hajnóczy:Hlavní cíle konference CESSE#1: prezentace projektu
Vít Zavadil: Akustické znečištění ve stávajících a bývalých vojenských prostorech v České republice: přednáška - diskuze
Stanislav Abrahám:Drone: Zvuková instalace
Judit Emese Konopás: prezentace
Martin Zet: Transmutace: zvuková performance se sádrou
Saša Spačal: postumanum: prezentace, koncert
Petra Kapš:Doors of Paradise: prezentace
Jakub Wagner a Martin Klusák: Krastí: prezentace filmového projektu o krajině a zvuku
Jan Blažej Santini Aichl: Architekt přestavby kláštera Plasy
Athanasius Kircher (1602 – 1680): inspirátor, vynálezce, patron Nadace Hermit a CMP
A Day in Benedict: CD: Rajesh Mehta / Irena a Vojtěch Havlovi
George Cremaschi: Improvizace pro kontrabas a ozvěnu