Aleš Müller: Bez názvu

keramika, hudební nástroje
konvent

Aleš Muller vystavil a použil keramické hudební nástroje, které vytvořil před rokem v Plasech a které použil pro nahrávky publikované na CD spolu s Marianem Pallou.
CD vydal v roce 1992 AVIK.


​​​​​​​

Aleš Muller (narozen 14.02.1964 v Blansku) je český sochař a architekt. Malířské tvorbě (minimalistická strukturální malba, kresby, objekty, instalace) a hudbě se věnoval předtím, než absolvoval studium tohoto oboru. 

Studium: 1990 - 1995 Akademie výtvarných umění Praha
- ateliér konceptuálních tendencí – prof. Miloš Šejn
- ateliér architektury - prof. Emil Přikryl
Diplomová práce na téma „Konceptuální tvorba krajiny“ byla oceněna prorektorem školy a následovala nabídka na doktorandské studium Landscapingu na Harvardské univerzitě.

Sochařská a malířská tvorba:
1987 socha pro soukromou sbírku v Münchengladbachu, Německo
1991 - 94ú čast na 4 ročnících mezinárodního mezioborového sympozia Hermit, klášter Plasy
1992 socha z cyklu „Podstata lidského utrpení“, veřejné prostranství před vstupem do sídla společnosti, Mnichov, Německo
1992 dvě kresby pro soukromou sbírku, Mnichov, Německo

Výstavy:
1984 Okresní kulturní středisko Blansko
1992 instalace „Kód lidského utrpení“ pro památník v Terezíně
1993 samostatná výstava „Fragmenty prostorů“, Hradní galerie města Kadaně, Kadaň
1994 kolektivní výstava „Žáci profesora Šejna“, Galerie Na bidýlku, Brno
1992 CD Aleš Müller, Marian Palla – záznam koncertu z kláštera v Plasích.
Absolventskou práci Severočeská pánev, úvahy o krajině obhájil v roce 1994. Projekt byl vytvořen pro lokalitu vytěženého dolu „Nástup“ Tušimice a jeho záměrem byly možnosti revitalizace krajiny.

V současnosti se věnuje v architektonické praxi a realizacím v architektuře a designu.