Alison Cornyn: Laboratoř na počítání zrnek písku

Site specific instalace a performance (work in progress)
altán
Po-hádky, 1999
Klášter Plasy

Borges někde zmínil, že když jednou stál u pyramid, vzal do hrsti trochu písku a vysypal ji na jiné místo. Pak zažil zároveň směšný a reálný pocit, že proměnil Saharu.

Laboratoř pro počítání zrnek písku reaguje na znepokojující roli, kterou hraje statistika ve všedním životě. Lidé jsou vystaveni proudu tolika údaji, ve kterých jsou čísla bez vztahu k jednotlivci a data se stávají nepochopitelnými a neuvěřitelnými. Nebo spíš se k těmto číslům obracíme, pokud se nám to hodí a opakujeme jejich mýtus. To, že 100 centimetrů tvoří 1 metr, 12 palců 1 stopu jsme ještě schopni pochopit, protože to je vidět, můžeme roztáhnout prsty, nebo paže, předvést velikost někomu dalšímu. Když však začneme přidávat k těm číslům nulu, naše schopnosti porozumět se ztrácí. Jedna miliarda (1 000 000 000). Jeden bilión (1 000 000 000 000). Co znamenají ty řady nul? Prvních 9 nul? Nebo vteřin? Jedna miliarda vteřin je asi 11 dní. Jeden trilion vteřin je 32 let. Ale co znamenají ta čísla v prostoru? Vezměme zrnka písku, třeba zrnka písku z Coney Island v New Yorku. Populace v New York City je 7 893 726 obyvatel, tedy přibližně 4 kubické metry písku. Šest miliard lidí by znamenalo 7 kubických metrů písku? Tedy krychlí 7x7x7 metrů.

Když jsem začala s projektem počítání zrnek písku, vezla jsme si sáček s pískem z pobřeží a říkala jsem si, kolik světů může obsahovat? Vlastně přesněji, kolik měst jako je New York může toto množství obsahovat? V roce 250 před n. l matematik Archimedes odhadl, kolik zrnek písku by naplnilo nebe a zemi, dopočítal se čísla 1054: 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000. Nemohl tehdy odhadnout kolik na Zemi žije lidí. My ano. Přibližně. I když záleží na tom, kdo počítá. Co čísla znamenají a proč?

Projekt na počítání písku mne napadl, když jsme byly na konferenci o Systému americké justice. V USA je dnes ve vězení skoro 2 milióny lidí. 1 991 483 přesně a 3 další přibydou, zatímco čtete tento text. 33% je odsouzeno za delikty týkající se drog, kolem 20% z nich je HIV pozitivní. Doslechla jsem se o těchto lidech, neviděla jsem je, neznám obyvatelstvo USA, ani jiných zemí, ani obyvatelstvo světa.

Začala jsem plnit láhve čísly, dávat jim obsah. Absurdnost tohoto pokusu je zcela zjevná. Začala jsem počítat. Čísla rostou každý den, mění se. Volím momenty v čase a snažím se je zpředmětnit v prostoru, láhve a lidé z písku, doufám, že se přidají další. Ne jenom počítat písek, ale zamyslet se nad vekostí čísel a koho představují.

V Česku byl písek hrubší než ten z Coney Islandu. Světová populace by tady představovala 14 kubických metrů písku. Za měsíc jsem napočítala 7 534 zrnek, méně než 1 kubickou stopu, obyvatelstvo míst jako je Walton, Kentucky; Castlegar, Kanada; Atherton, CA; Narrabi, Austrálie; malý ostrov Tuvalu v Pacifiku, lidé ve věznici v Oregonu.

Projekt pokračuje: Laboratoř přijímá dary v podobě písku z celého světa. Přijímáme dary a žádný počet není moc malý:
adresa: 13th Street Sand Counting Laboratory na 142 East 13th Street, Lab 4S New York, NY 10003.
Alison Cornyn, 1999


Alison Cornyn je interdisciplinární umělkyně, žije a pracuje v Brooklynu. Je tvůrčí ředitelka Picture Projects Inc. Cornyn a kreativní ředitelkou projektu Společenská pamět státu Guantánamo a státního vězeňství. Vyučuje na Parsons New School's Humanities Action Lab a na SVA v magisterském programu Design for Social Innovation. Ve své práci se zabývá kombinací tradičních médií a moderních technologií s cílem podporovat dialog o otázkách sociální spravedlnosti, zejména v rámci systému trestního soudnictví. Během kariéry Cornyn vytvořila řadu výstav, webových platforem a fyzických zařízení, které se zaměřují na současné otázky sociální spravedlnosti. Cornyn získala několik grantů a ocenění za svou práci v sociální spravedlnosti a médiích, včetně Peabody Award. Cornyn má bakalářský titul v oboru výtvarné umění a historie umění na Connecticut College a magisterský na Fine Arts na Hunter College, stejně jako titul magistr na Professional Studies na Tisch School of Arts v programu NYU v programu Interaktivní telekomunikace (ITP). Poté dokončila studijní program Whitney Museum (ISP) v New Yorku.