Flies and Birds Above / Mouchy a ptáci tam nahoře

Konvergence v Benediktu
improvizované setkání v kapli sv. Benedikta a audiokazeta
5.- 9. září 1998
Klášter Plasy

"Flies and Birds Above je název nové audiokazety, vydané v roce 2019 nadací Agosto Foundation. Vznikla s podporou a v rámci archivačního projektu aktivit Nadace Hermit a Centra pro metamedia v klášteře Plasy. Materiál, z něhož byla kazeta sestavena, je jedním z výstupů mého rezidenčního pobytu v CMP koncem léta 1998, během kterého jsem se zabýval několika novými autorskými hudebními nástroji. Hudebně-nahrávací setkání se stalo svým způsobem vyvrcholením řady nejrůznějších spoluprací a dialogů, které jsem mezi 1992 a 1998 v Plasech zažil. Hodina a půl na kazetě nabízí nový výběr z celkem více než deseti hodin nahrávek, využívajících nevšední akustiku barokní kaple sv. Benedikta navržené Janem Blažejem Santini Aichelem. Jaroslav Kořán během pěti dnů nahrával naše improvizace na 4stopý analogový rekordér.

Na straně A najdete skladby, které jsem původně vybral na demo CD USUKU a které jsme upravili s Milanem Guštarem v jeho studiu v roce 2000. Jaroslav Kořán a Miloš Vojtěchovský vybrali na stranu B fragmenty z celkem deseti nově digitalizovaných pásek, které se uchovaly.

Poprvé jsem se setkal s Jaroslavem Kořánem na prvním sympoziu Hermit v roce 1992 a s Vojtěchem a Irenou Havlovými v Amsterodamu později v tomto roce. Od té doby naše hudební spolupráce pokračovala jak v Praze, Plasích, tak v New Yorku. Kombinace mé mbiry, strunných nástrojů s Kořánovým nástrojem (Orloj) a violoncella Vojtěcha Havla vznikal hudební jazyk, tvořící základ těchto nahrávek. Díky tomuto souzvuku vznikl nápad nahrát tuto hudbu v jedinečných akustických prostorách kláštera. Některé z nástrojů, které zní na kazetě jsem postavil během sympozia Nadace Hermit Foundation „Letokruhy“ v roce 1993. Cankora, kombinuje africkou koru s rezonátorem vytvořeným z konve a coalto - japonskému kotu podobný nástroj, kde jsem jako kobylku pro struny použil brikety. Nástroje jsem nechal v klášteře a během dalších sympozií jsem je používal já a mnoho dalších hudebníků.

Pro název jsme se inspirovali vzpomínkou na konstantní bzučení much, kroužících každý den vysoko nahoře v teplé kopuli kaple. Při kompozici jsme proto zvuk much použili a přidali několik krátkých terénních nahrávek z ambitů, včetně skřípání dveří kaple nebo hlasů ptáků, létajících kolem střechy kaple a nad rajským dvorem.

Děkuji nadaci Agosto Foundation za umožnění vzniku kazety, Jaroslavu Kořánovi za mastering a uchování původních pásků po dobu 20 let, Miloši Vojtěchovskému za iniciaci projektu nahrávání v roce 1998 a za postupné zveřejňování archivních materiálů nadace Hermit. Děkuji také Martině Smeykalové, Jo Williams a Siďovi Sidorjakovi, kteří se starali o rezidenční program v Centru pro metamedia. Danielovi Šperlovi za laskavé poskytnutí fotografií kaple. A samozřejmě také všem hudebníkům, kteří přijali mé pozvání a strávili několik sdílených hudebních dnů v klášteře: Jaroslav Kořán, Vojtěch Havel, Martin Alačam, Tomáš Ondrůšek a Tereza Roglová.

Doufám, že křehká magie nástrojů, rezonujících v prostoru mezi stěnami kaple vzdorovala procesům stárnutí, editace a digitalizace."

Michael Delia, New Jersey, srpen 2019


Hrají
Michael Delia: mbiry, santoorpan, zpívající lampa, cankora
Jaroslav Kořán: perkuse, orloj
Tomáš Ondrůšek: perkuse, coalto
Vojtěch Havel: violoncelo
Martin Alačam: akustická kytara
Tereza Roglová: hlas

Nahrál Jaroslav Kořán v kapli sv. Benedikta během rezidence Michaela Delii v Centru pro Metamedia ve dnech 5 až 9 září 1998.

Mastering
strana A: Milan Guštar (Praha 2000)
strana B: Miloš Vojtěchovský a Jaroslav Kořán (Praha 2019)

Vydala nadace Agosto Foundation v roce 2019 v limitované edici 200 kusů. Kazeta bude mít číslovanou edici doprovodného textu.


O bzučení a mizení

Kaple sv. Benedikta konventu káštera v Plasích je jako pátý element - kvintesence sublimního a marného zároveń. Byla míněna jako velkolepá meditační kapitulní síň pro obrovskou, ale nikdy nerealizovanou katedrálu, která měla přiléhat na severovýchodní stěnu konventu. Opat Evžen Tyttl prostor v prvním patře konventu zasvětil svatému Benediktu - zakladateli prvního katolického řádu. Vysoký cylindr na oválném půdorysu je shora prosvětlen střešní lucernou a několika vysokými okny. Podstatné je, že pod pod podlahou v přízemí najdete stejně velikou, ale temnou klenutou prostoru bez oken tvořící kontrapunkt k nebeské prostoře kapitulní síně.

Architekt barokní přestavby konventu Jan Blažej Santini Aichl kapli navrhl kolem roku 1711, ale dokončení se nedožil, zemřel v roce 1723. Celý konvent byl pod dohledem Kiliána Ignáce Diezenhofera dokončen teprve roku 1739. Kaple je 25 metru vysoká, má na delší straně 12 metrů v průměru a pod lucernou na kopuli jsou fresky s motivy života svatého Benedikta z Nursie (asi 470 až asi 543).

Kaple byla navržena jako gigantický akustický aparát, jako dokonalé rezonanční těleso, fyzické i metafyzické echo těch nejjemnějších záchvěvů těla a snad šepotu myšlenek. Prostorová / akustická dispozice je přizpůsobena k tomu, aby zde dokonale vyzněl liturgický zpěv i mluvené slovo: 9 sekund doznívající ozvěna zesiluje i nejkradmější skřípot a zašramocení. Zvuky lehce stoupají a levitují směrem vzhůru, aby se kdesi okolo lucerny propadly do jiné časové dimenze.

Prostor není zvukově izolován od vnějšího světa a občas dovnitř pronikají zvuky jako je hluk motorů projíždějících nákladních aut, motocyklů, helikoptéry, nebo volání poštolek a křik rorýsů. Během léta a k podzimu se do kapitulní síně stěhují stovky, možná tisíce much domácích (Musca domestica). Jakmile paprsky slunce rozehřejí vrstvu vzduchu pod lucernou mouchy se oddávají své monotónní muší liturgii, za teplých nocí i vigilii. S podzimním chladnem mouchy - tak jako každý rok - postupně zpomalují, klesá frekvence bzukotu. Postupně chřadnou a umírají a jejich lehonká tělíčka se snášejí od vnitřního nebe dolů a dopadají skoro bezhlesně na dřevěné lavice i na kamennou podlahu. Je tomu tak skoro po 300 let.

Během symposií Hermit v kapli vznikla řada nahrávek a některé vyšly na CD nosičích. Rajesh Mehta spolu s Irenou a Vojtou Havlovými zde nahráli materiál pro CD "Day in Benedict" (Nadace Hermit, Plasy 1998) a Hans van Koolwijk CD Bambuso Sonoro (PAN Records, Leiden, 1999).

Miloš Vojtěchovský, srpen 2019.


Vydání kazety vzniklo za podpory Ministerstva kultury České republiky.