Jiří Kornatovský: Zrození baroka

kmen stromu
zahrada před sýpkou

Klasifikace

ArchiveArtist

Umělec

Jiří Kornatovský

Projekt

Growthrings

„Takový je náš pravdivý stav. V tom je původ toho, že nejsme schopni bezpečného vědění stejně jako čiré nevědomosti. Plujeme širým prostředkem ustavičně nejisti a zmítáni, hnáni od kraje ke kraji; každý cíl, ke kterému jsme se odhodlali upnout a najít v něm pevnou oporu, se posouvá a uhýbá nám. A jestliže se za ním vydáme, uklouzává nám, vymyká, ustavičně uhýbá.“ 
Blaise Pascal, Penseés

Jiří Kornatovský nechal přivézt obrovský kmen pokácené lípy, který umístil před sýpku, druhý kmen nechal opřít o stěnu konventu vedle hlavního portálu, kde umístil také dřevěné kolo z klášterní pily, zrušené někdy v 70. letech.
M.V., 2018


Jiří Kornatovský (1952) je výtvarný umělec a pedagog, narodil se a vyrůstal v Plasech. Pracoval v mnoha různých oborech a povoláních. V letech 1977-82 studoval Střední výtvarnou školu v Praze na Hollarově náměstí, v letech 1982-87 monumentální malbu a grafiku na pražské Akademii výtvarných umění. Po ukončení studií byl zaměstnán jako středoškolský učitel na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze na Žižkově, od 90. let učil na Fakultě umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. V současnosti působí jako pedagog na Fakultě umění Karlovy Univerzity v Praze.  Specializuje se především na velkoformátovou kresbu a na náměty spirituálního obsahu. Inspiroval se literaturou, poezií, vytváří archetypální tvary vejčitého tvaru, kreslené grafitem a využívající kontrast tmavé a světlé plochy. Zapojil se do prvních dvou mezinárodních sympozií Hermit. Celkem realizoval přes 60 samostatných výstav a zúčastnil se více než 200 výstav skupinových.