Josef Daněk: Přednáška o zrušení všech svátků

přednáška, performance, rondel
konvent

Josef Daněk poslední léta spolupracoval s Blahoslavem Rozbořilem na řadě performancí, během kterých přednášeli svoje texty. Jejich přednes lze zařadit do oblasti akčního umění, kde probíhá komunikace s publikem prostřednictvím ironické distance a groteskních souvislostí. Ty navozují absurdní návaznosti na parodii skutečných proslovů, persifláže vědeckých přednášek a metod. Josef Daněk, který poslední dobu vystupuje samostatně, přednesl v Plasech řeč (zhruba) na téma zrušení všech státních i soukromých svátků.
Josef Daněk, Plasy 1993


Josef Daněk (narozen 1961) je český vizuální umělec a performer, vyjadřuje se pomocí kresby, malby, objektu, performance, literárního či scénického textu, nebo výpravou. Racionalizované využívání eklektických forem mu slouží k vyjádření postoje i k provokaci. Na počátku své kariéry se zabýval expresivní kresbou s konceptuálním obsahovým rámcem. Součástí jeho kreseb byly texty, sloužící jako výchozí materiál pro jeho úspěšné, především vernisážové performance. V druhé polovině osmdesátých let začala vznikat ve spolupráci s výtvarníkem a sociologem Bohuslavem Rozbořilem série výpravných performancí, a koncept tzv. "Neutilitární školy". V devadesátých letech připravil Daněk řadu monografických výstav (například "Nekonečná kresba" v Moravské galerii, 1994). S Terezií Petiškovou zorganizoval řadu sympozií. Jeho scénické představení se konaly galeriích, ve veřejném prostoru,  v HaDivadle, nebo v Divadle Husa na provázku. Vyučoval řadu let kresbu na FaVU v Brně, později začal působit na Fakultě umění Ostravské university.

Související články

Letokruhy: Hermit II.
josef_danek josef_danek1