Knihovna Romafuturismo

Knihovna a romské kulturní centrum
Praha

Projekt knihovny a kulturního centra Romafuturismo je v Čechách naprosto ojedinělý. Záměr vybudovat přístupné kulturní a společenské centrum (zdaleka nejen) pro romskou minoritu, je důležitým krokem k pokusu o eliminaci rasové nesnášenlivosti, která je v ČR silně negativním jevem. Mizivé možnosti a prostředky, jak zajímavě a dlouhodobě prezentovat pozoruhodnost a rozmanitost romské či jiné minoritní kultury a umění v ČR, jsou jedním z velkých činitelů etnické nesnášenlivosti a neporozumění.

Knihovnu Romafuturismo jsme podpořili částkou 70.000 Kč