Mark Shepard a Martin Zet: 1931 (Potřebujeme čas)

tříkanálová site specific video instalace
sýpka
Po-hádky, 1999

Instalace se zabývá zaujatostí našeho pohledu v prostředí přeplněném médii. Je umístěna v malém prostoru apsidy; nad nejstarší kaplí kláštera. Dveřmi je vidět jeden monitor se statickým obrazem, stojící ve výklenku okna. Místnost je naplněna kakofonií zvuků, když divák vstoupí, je konfrontován s dvojicí monitorů, na kterých je digitální koláž sestavená z pořadů v hlavním vysílacím čase třech českých televizních stanic. Místnost – kdysi posvátné místo mnišského řádu, vibruje oceánem zprostředkovaného času, kde množství hlasů, obrazů světových osobností a záblesky dalekých zemí splývají do vířivé masy světskosti

Mark Shepard, New York, 19. listopad, 1999


Mark Shepard je umělec, architekt a výzkumník, jeho práce zkoumají propojení současných technologií a městského života. Mark absolvoval pokročilý architektonický design na Columbia univerzity; magisterský titul v oboru kombinovaná média na Hunter College, City University of New York; a získal titul bakalář na Cornell University. Je docentem na univerzitě v Buffalu, Státní univerzitě v New Yorku, kde učí na katedře architektury a mediálních studií a řídí program Media Arts and Architecture (MAAP). Byl hostujícím vědeckým pracovníkem v laboratoři Network Architecture v ateliéru Studio-X, absolventské fakultě architektury, plánování a konzervace kolumbijské univerzity a host na Eyebeam Art + Technology Center v New Yorku.

Jeho poslední práce zahrnují například False Positiv, mobilní performance a workshop s použitím textových zpráv, stealth infrastrukturu, pouliční intervence a vizualizaci dat, zapojil veřejnost do intimní, techno-politické konverzace s mobilními technologiemi, na nichž závisí. False Positive vznikla na objednávku iMAL, Brusel, ve spolupráci s Ars Electronica, FACT Liverpool a Medialab Prado v rámci projektu Propojení měst, s podporou programu Evropské unie Kultura 2007-2013 a Institutu umění a nové technologie na univerzitě v Buffalu.

Další práce jsou například Sentient City Survival Kit pro 13th Venice International Architecture Biennale; Ars Electronica, Transmediale, Berlin; The Dutch Electronic Arts Festival (DEAF 2012), Rotterdam, the Netherlands; Haus für elektronische Künst, Basel, Switzerland; Arte.Mov Festival for Mobile Media Art, São Paulo, Brazil; Center for Architecture, New York; the International Architecture Biennial Rotterdam, the Netherlands; LABoral Center for Art and Industrial Creation, Gijon, Spain; ISEA 2010 RUHR, Dortmund Germany, and the Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, New York.  Tactical Sound Garden [TSG], an open source software platforma vystavná v Design Museum, Barcelona; The Contemporary Museum, Baltimore, Maryland; Conflux Festival 2006, Brooklyn, New York; ISEA 2006, San Jose, California; SIGGRAPH 2007, San Diego, California; Futuresonic, Manchester, UK; Sonar Festival, Barcelona, Spain; The Electronic Language International Festival – FILE 2007, São Paolo, Brazil; and the Arte.Mov Festival for Mobile Media Art, Belo Horizonte, Brazil.