Max Streicher: Alchymistův jazyk č. III

kaolín
konvent

„Nemáte-li dost trpělivosti k tomu, abyste si uvědomili sami sebe, pak zanechte svá těla venku. Sem vchází pouze duše. Tělesnost je k ničemu.“
(Svatý Bernard, Rady novicům)

"Na tomto místě jsem si byl neustále vědom momentu prahu. Když jsem stál na úrovni vodního zrcadla, uvědomoval jsem si sílu, která mě drží jemně mezi tím, co je nahoře a tím, co je dole, mezi hmotou a duchem, někde uvnitř toho prahu, který nazýváme tělo. A jsem upomínán na vnitřní síly, které mě – už zdaleka už ne tak jemně – udržují na rozhraní klidu a výbuchu, spočinutí a touhy. Tyto jazyky jsou orgány prahovosti. Nazýváme je „žízeň“, ale mohou nést názvy jako „strach“, „hněv“, „lži“, „odměna“, „chuť“. Samy o sobě nejsou opravdu k ničemu. Příští silnější déšť je rozmočí a rozpustí, jejich běloba promění vodu na jeden den v mléko, pak se jejich částečky usadí v podzemních nádržích kláštera."
Max Streicher, 1993


Max Streicher (1958, Olds, Alberta, Kanada)  je sochař a autor instalací. Od roku 1991 vytváří kinetické nafukovací objekty. Vystavoval v mnoha veřejných galeriích a uměleckých centrech v Kanadě a dokončil několik projektů zaměřených na konkrétní místa v Benátkách, Sieně, Stockholmu a Německu. Je zakládajícím členem uměleckého kolektivu "Nethermind", který uspořádal v letech 1991 až 1995 čtyři velké výstavy v alternativních prostorách v Torontu. Streicher pracuje s lehkými polyetylenovými tkaninami, které se obvykle používají pro špičkové průmyslové aplikace, a konstruuje nafukovací sochy. Výsledné formy jsou nafouknuté průmyslovými ventilátory. Jednoduché ventilové mechanismy je animují; jejich živý pohyb poskytuje divákům tělesný interaktivní zážitek.