Přístup ke kulturnímu dědictví je základním rysem jakékoliv vzdělané a otevřené společnosti. V rámci veřejné sféry udržuje nezbytnou rovnováhu mezi zdánlivě obyčejnými a vyššími principy, na jejichž interakci se vzájemné soužití zakládá.

 

Filantropie a financování veřejného prostoru tento záměr podporovaly odedávna. I proto poskytuje internetový archív Nadace Agosto Foundation všem volný přístup k našim sbírkám: historikům, studentům, akademikům, i široké veřejnosti. Nadace dokumentaci a sbírku děl z české současné umělecké tvorby průběžně zveřejňuje ve svém internetovém mediálním archívu. Zájemcům dále nabízíme přístup do naší knihovny, kterou, po předešlé domluvě, můžete navštívit v našem sídle ve Vojtěšské ulici v Praze.
Zaměřujeme se na různé soukromé archívy a mediatéku stále doplňujeme o další, často dosud nevydané, zdroje. Jako příklad uvedeme ke zveřejnění připravovaný soubor fotografií Daniela Šperla, který dokumentoval téměř všechny z osmi ročníků interdisciplinárních sympózií Nadace Hermit/Centra pro Metamedia Plasy v letech 1992 – 1999 v cisterciáckém klášteře v Plasech u Plzně.
Tato kolekce obsahuje, mimo materiálu čistě vizuálního, také audio nahrávky z Plas, a videonahrávky, které dokumentují první sympózium.
Pro mediatéku stále hledáme odhodlané dobrovolníky, kteří by nám byli ochotni pomoci ji rozvíjet.