Knihkupectví ArtMap ve Vojtěšské ulici v Praze je výsledkem spolupráce nadace Agosto Foundation a spolku ArtMap. Svůj provoz zahájilo v září 2016.

 

Hlavní sídlo nadace, včetně prostor určených k rezidenčním pobytům, a knihkupectví ArtMap sdílejí společné prostory domu ve Vojtěšské ulici v Praze. Knihkupectví se zaměřuje na publikace o umění, kultuře, a alternativních komunitách, a to jak lokálních, tak zahraničních. V jeho nabídce lze též najít širokou nabídku jedinečných knížek pro děti.

Nadace Agosto Foundation se rozhodla podpořit založení knihkupectví a podporovat jeho provoz z důvodu vzácného sortimentu knih, které knihkupectví nabízí, stejně jako kvůli jeho neúnavné činnosti v rámci své komunity.

ArtMap od roku 2008 pravidelně tiskne velmi kvalitní dvouměsíční mapu výstav a událostí, konajících se v Praze a Brně. Také provozuje webové stránky, které komentují kulturní dění v celé republice. V tomto smyslu sdružuje jednotnou platformu pro různé druhy událostí, které se v republice konají; a to jak ve větších městech, tak mimo ně. ArtMap také zaštiťuje plejádu vlastních projektů, které dále podporují tvorbu lokálních komunit.