This Land is Not Mine

Lužické zvuky
Kat Austen - kolaborativní project, 2020 - 2021
výzva ke spolupráci

Klasifikace

Project

Umělec

Kat Austen

Projekt

Acoustic Ecology

Právě Probíhající projekt This Land is Not Mine zkoumá vědomí identity pro utváření budoucí udržitelnosti určitého území, v tomto případě identitu komunity Lužických Srbů. Směřování k udržitelnosti je zde podmíněno nejen přechodem od uhelného průmyslu směrem k energetickým inovacím, ale také méně hmatatelnými hodnotami, například kulturou, zkušenostmi a tradicemi. Dolní Lužice (Lusatia inferior) je území, od roku 1945 rozdělené mezi Německo a Polsko. Téměř celá německá část Dolní Lužice je součástí spolkové země Braniborsko, zatímco Geierswalde (lužickosrbsky Lejno), Kromlau (lužickosrbsky Kromola) a město Lauta (lužickosrbsky Łuty) náležejí od roku 1990 k Sasku. Menší polská část je součástí Lubušského vojvodství. Centrem Dolní Lužice je Chotěbuz (Cottbus) v dnešním Braniborsku. V letech 1348–1635 byla Dolní Lužice součástí České koruny. Dolní Lužice sousedí na jihu s Horní Lužicí, na východě se Slezskem, na severovýchodě s Lubušskem, na severu a severozápadě s Braniborskem, na západě s bývalou provincií Sasko.

 

Projekt This Land is Not Mine Kat Austenové se zaměřuje na oblast Dolní Lužice, kde žije na hranicích Německa, Polska a České Republiky lužickosrbské etnikum. Kat Austen bude zkoumat identitu v regionu, který je charakteristický spolužitím minority Lužických Srbů a německého obyvatelstva. S tím jak je zde postupně těžba hnědého uhlí omezována, oblast prochází hlubokými sociálně ekonomickými změnami. Projekt sestává ze série zvukových kompozicí a videí zaměřených na měnící se identitu regionu z hlediska otázek udržitelnosti. Terénní nahrávky z velkolomů a okolních oblastí, spolu s nahrávksmi vody a vodních toků (pořízeny speciálně vyvinutými nástroji) budou kombinovány s nahrávkami pořízenými místními obyvateli. Dále proběhne série diskuzí k tématu proměny regionu. Díky spolupráci je umělecký projekt průzkumem vedoucím ke kořenům lokální identity a může se stát také stimulem směrem k udržitelnosti nebo prostorem pro další rozhovory o budoucnosti Dolní Lužice. V roce 2021 bude projekt zakončen výstavou v Brandenburgisches Landesmuseum für moderne Kunst (BLMK) v Chotěbuzi.

kontakt na autorku: iam@katausten.com


Kat Austen je britská mezioborová výzkumnice a umělkyně, která se zaměřuje na problematiku životního prostředí, kombinuje disciplíny a média a vytváří sochařské a novomediální instalace, performance a participativní práce. Její praxe vychází z důkladného výzkumu a teorie a je motivována úvahami jak směřovat k sociálně a environmentálně spravedlivější budoucnosti. Austen pracuje v Berlíně a v současné době je hostující rezidentkou ve Vratislavi (WRO Art Center, program EMAP / EMARE). Dále púsobí na IASS v Potsdamu, spolupracuje se společností ZeM v Brandenbergu, je hostující rezidentkou na Fakultě matematiky a fyzikálních věd a na Fakultě umění a věd na UCL v Londýně. Je členkou Královské společnosti umění, členkou BBK, zakládající členkou London Creative Network a spoluzakladatelkou berlínského kolektivu DIY Hack the Panke. Její terénní výzkumy byly realizovány na expedici do kandaských arktických retitorií (program Artist in the Arctic 2017 pro Friends of Scott Polar Research Institute, University of Cambridge). V roce 2018 byla pracovníkem v umění a vědě v Kulturním institutu Univerzity v Leedsu. Byla na rezidencích mimo jiné na NYU v Šanghaji, ArtOxygen v Mumbai, LAStheatre, Clipperton Project. Vystavovala v Bonhams Art Gallery v Londýně; v Muzeum Arktidy v Cambridgi; v Kuehlhaus v Berlíně. Vystoupila mimo jiné v Opera North v Leedsu; na Fusion Festivalu v Berlině a Headlands Center for the Arts v San Francisku.