Michael Delia: Světelná meditace

instalace
konvent

"Světelná meditace byla vytvořena proto, aby přinášela světlo tváří v tvář temnotě."
Vytvořil jsem sochařskou verzi kreseb, kterými jsem se tehdy zabýval a využil nalezený objekt – dřevěnou desku, kterou jsem zakryl chybějící okno, takže to byla také site specifická akce pro určité konkrétní místo.
Michael Delia, říjen 2017

Instalace Michela Delii vznikla v jednom z oken ambitu, které bylo právě restaurováno. Otvory v desce pronikalo světlo zvenku do chodby a vytvářelo v době, kdy slunce svítilo přimo proti oknu, světelné obrazce na podlaze.
Miloš Vojtěchovský, 2017


Michael Delia (narozen 1963 v USA) je hudebník a vizuální umělec. Jeho tvorba zasahuje do mnoha disciplín a médií: věnuje se malbě, sochařství, instalacím, zvukovému umění a koncertní činnosti. Žije a pracuje střídavě v New Jersey a v Praze. Delia získal v roce 1985 bakalářský titul na Moravian College v Pensylvánii a v roce 1987 absolvoval titul magistr umění na katedře sochařství na School of Visual arts v New Yorku. Delia se  potom usadil v New Yorku, kde vytvářel sochy z nalezených objektů inspirované minimalismem a etnickým uměním.Tehdy se začal zabývat hudbou a improvizací v centrech jako Knitting Factory, Alternative museum, Roulette a Experimental Intermedia, provozované Phillem Niblockem. Zvuk se objevil začátkem 90. let jako důležitá součást jeho sochařské práce a tehdy začaly jeho experimenty se zvukem a vyráběním afrických kalimb. V roce 1992 navštívil Československo, kde se zapojil do prvního sympozia Hermit v klášteře Plasy, kde začala jeho soustavná spolupráce s českými umělci a hudebníky.