Peter Graham /Jaroslav Šťastný: Piano pro Plasy

kaple sv. Bernarda

Nevěděl jsem vůbec, co budu dělat, 
to místo mne očarovalo a moje prožitky* se promítly do zvláštní úpravy klavíru**
prostředí si vynutilo hudbu, jakou jsem předtím nehrál.
*prožitek akustických zvláštností kláštera, prožitek architektury a přírody, prožitek symbiózy konstruktivních a destruktivních sil.
** k preparaci klavíru jsem použil větviček, rostlin, prutů, kamenů, třísek, které jsem našel v okolí kláštera.
Jaroslav Šťastný, Plasy 1993


PETER GRAHAM (narozen 1.7.1952) je umělecký pseudonym Jaroslava Šťastného – Pokorného. Skladatel a klavírista v oblasti jazzu a improvizované hudby. Hraje v souborech Peter Graham Trio, New Jazz Trio, Rod Paton and Friends. Vystudoval na brněnské konzervatoři hru na varhany u Josefa Pukla a kompozici u Bohuslava Řehoře a pokračoval na Janáčkově akademii múzických umění ve třídě Aloise Piňose. Absolvoval roku 1980 Trojkoncertem pro lesní roh, housle, klavír a orchestr (oceněno ve skladatelské soutěži Ministerstva kultury ČSR a na soutěži JAMU v témže roce). Po dokončení školy prošel řadou zaměstnání – byl korepetitorem tanečního oddělení brněnské konzervatoře, rozhlasovým hudebním režisérem, dělníkem Českého hudebního fondu a učitelem na hudební škole. V současnosti učí na katedře kompozice a dirigování Hudební fakulty Janáčkovy Akademie múzických umění v Brně a od roku 1993 každoročně dramaturgicky připravuje mezinárodní festival soudobé hudby v Brně (Expozice nové hudby). Jeho hlavní doménou je skladatelská tvorba, s širokým stylovým i žánrovým záběrem. Jeho skladby se pravidelně objevují na koncertech soudobé hudby v Praze, Brně, Ostravě i dalších městech a setkávají se s ohlasem i v zahraničí (Velká Británie, Německo, Polsko, Rakousko, Itálie, Rumunsko, Nizozemí, Švédsko, Francie, USA a další země). Za svou komorní kantátu Der Erste získal třetí cenu v mezinárodní soutěži skladeb na texty Franze Kafky v rámci pražského festivalu Musica iudaica 1993. Komorní orchestr Reykjavík si vybral tuto kantátu do svého programu v rámci své české koncertní sezóny 2008/2009 (2009 v sále Kammersveit Reykjavík, Reykjavík). Jeho raný Smyčcový kvartet č. 1 byl s úspěchem proveden světoznámým souborem Arditti String Quartet na druhém ročníku pražského festivalu soudobé hudby Contempuls (9. 11.2009).

Související články

Letokruhy: Hermit II.
Letokruhy CD: příloha katalogu
jaroslav_stastny jaroslav_stastny1