Sara Pinheiro

přednáška – diskuze
Centrum stavitelského dědictví Plasy, Matheyho sál

Naše vnímání prostoru a času je determinované historicky i geograficky. Jinými slovy: způsob, jakým se vztahujeme k prostoru a času, ať už zkušeností, konceptualizací, nebo organizací, je propojen jak na lokální, tak na globální úrovni se společenskými, kulturními, technologickými, politickými a ekonomickými vývojovými trendy. V přednášce se zaměříme na napětí mezi abstrakcemi prostoru a času a specificitou lokality, na napětí mezi dominantními modely, nebo reprezentacemi prostoru a času (karteziánská, euklidovská a ne-euklidovská geometrie, Newtonova logika, vědecké řízení a fordismus) a tím, čemu říkáme smysl místa nebo situovaná znalost a rytmy. To se zdá být zřejmé v globální historii koloniálního a průmyslového kapitalismu.

společně s Taufan ter Weelem


Sara Pinheiro (narozena 1985 v Portugalsku) je zvuková umělkyně, žije a pracuje v Praze.  Její tvorba zahrnuje akusmatické skladby, většinou pro vícekanálové provedení, rozhlasové přenosy či instalace v galeriích. Pracuje na výzkumném projektu věnovaném zvukové performativitě a začlenění teorie zvukového prostředí (soundscape) a konkrétní hudby do tvorby zvuku pro film. Členka live-coding skupiny K-o-l-e-k-t-i-v, spolupracuje s Barrandov CinePost Studios, (PFX), a zvukovým studiem Bystrouška v Praze. Absolvovala filmová studia v Lisbonu (2008) a hudbu na Institutu pro Sonologii v Hague (2012). Od roku 2012 zde působí jako hostující lektorka a učí na pražské FAMU v Centru audiovizuálních studií.