Anton Haakman: The Subterranian world of Athanasius Kircher

přednáška a promítání dokumentárního filmu
konvent
Letokruhy, 1993
Klášter Plasy 1993

Anton Haakman měl během festivalu přednášku a promítl dokumentární film o Athanasiu Kircherovi.

"Dokumentární film o Athanasiusu Kircherovi (1601-1680) z roku 1974, muže, který se zabýval studiem a který toužil vše propojit. Navrhl doposlouchavací zařízení pro papeže, ale proslavil se hlavně tím, že se domníval, že rozluštil hieroglyfy. Ve filmu vystupují dva představitelé "Mezinárodní vědecké společnosti Athanasia Kirchera", z Wiesbadenu, kteří se vydali po stopách Kirchera do Říma. Podle Verhoeffa taková cesta vede také do podzemního světa.."

televizní film: 1974, 56 minut, režisér: Pieter Verhoeff, Anton Haakman, kamera Mat van Hensbergen, zvuk René van der Berg, střih Jacques Verhoul, produkce VPRO.

"Kircher byl na Sicílii, kde se stal v březnu 1638 očitým svědkem výbuchů sopek Etna a Stromboli. Zaujaly ho geologické a meteorologické jevy a když se vrátil do Neapole, nechal se spustit do kráteru soptícího Vesuvu. Důsledem jeho výzkumu bylo přesvědčení, že souhra nepřetržitě pohybujících se proudů magmatu (kde sopky slouží jako dočasné ventily), větru a oceánských, omývajících vnitřní prostory Země jsou příčinou veškerých meteorologických a geologických jevů. To se stalo základem nejslavnější Kircherovy knihy Mundus Subturraneus. I když šlo primárně o učebnici geologie, tento rozsáhlý a bohatě ilustrovaný svazek se dotýká také otázek gravitace měsíce, slunce, úkazů zatmění, mořských proudů, hydrauliky, analýzy solného roztoku, fosilií a petrifikace, pozůstatků obrů, podzemních zvířat a démonů, hub, hutnictví, univerzálních semen, generací hmyzu, astrologické medicíny, ohňostrojů. To vše provází ostrá kritika Paracelsových alchemických principů, které Kircher odmítá ve prospěch takzvané chymiotechniky, neboli "pravé chemie". Zatímco filozofický kámen pokládal za "mystický a fiktivní", tvrdí, že provedl "palingenesi", neboli znovuzrození rostliny z jejího popela. Tu dokládal přesvědčivě na svých sbírkách Musea Kircheriana, ovšem jen do chvíle, kdy chladné počasí poničilo skleněnou nádobu, ve které byla dotyčná rostlina uchovávána."
David
 Hildebrand Wilson, Museum Jurské Technologie, LA


Anton Haakman je nizozemský spisovatel, filmař, filmový kritik a překladatel převážně z italštiny do holandštiny. Žije a pracuje v Amsterodamu. V letech 1981 až 1992 pracoval jako redaktor literárního časopisu De Revisor. V jeho esejích, příbězích a románech vystupují často filmaři, spisovatelé, nebo vynálezci, kteří ke skutečnosti přistupují jako alchymisté, nebo ilusionisté. Haakman se zajímá o motivy jako jsou labyrinty, cestování, zrcadla a dvojníci. Mezi jeho knihy patří 'Za zrcadlem/Achter de spiegel' (1977; eseje), 'Pekelné přístroje/Helse machines' (1990; povídky), 'Podzemní světa Athanasia Kirchera/De onderaardse wereld van Athanasius Kircher' (1991; román), 'Ráj/Het paradijs'(1993; román ve stylu 'gotické novely') a 'Het filiaal' (1999; román). S režisérem Joostem Verheyem a Pietrem Verhoeffem spolupracoval na dokumentárním filmu "Po stopách Athanasia Kirchera".