Klasifikace

Grant

Umělec

Zdeněk and Radek Květoň

Projekt

ASSociace

Místo

Andere Seite Studio

Zakladatelé spolku ASSociace – tvůrčí bratrská dvojice Zdeněk a Radek Květoňovi pocházejí z Litoměřic. Už během studií se absolventi ateliéru fotografie Pavla Baňky UJEP Ústí nad Labem (1995-1999) a později FAMU v Praze (ateliér plenéru Bohumíra Prokůpka) věnovali dlouhodobému uměleckému průzkumu a mapování Terezínské pevnosti a jejího okolí nedaleko jejich rodného města. Aktuální publikační projekt, bibliofilský umělecký sborník Almanach Kubinstadt, vycházející každoročně s tematickým zaměřením, věnovaný poctě litoměřického rodáka Alfréda Kubina, se rovněž soustřeďuje na lokální uměleckou topografii a představuje současné výtvarné a literární práce umělců litoměřického kraje. Snahou spolku je ustálit Almanach jako pravidelnou možnost pro publikování místních spřízněných tvůrců. Spolek se rovněž věnuje přípravě různorodých komunitních akcí a představuje důležitý prvek regionu.

Associaci jsme podpořili částkou 40.000 Kč na vydání Almanachu KubinStadt