Sonic Circuits

Doprovodný program k výstavě Zvuky / Kódy / Obrazy: Akustický experiment ve vizuálním umění
4. června – 13. října 2019
Dům U Kamenného zvonu / Colloredo-Mansfeldský palác GHMP

Kurátorka výstavy: Jitka Hlaváčková
Spolupráce: Milan Guštar, Miloš Vojtěchovský
Kurátoři programu Sonic Circuits: Miloš Vojtěchovský, Jitka Hlaváčková


Doprovodný program Sonic Circuits rozšiřuje výstavu Zvuky / Kódy / Obrazy: Akustický experiment ve vizuálním umění o sérii představení a akcí, které se konají buď v přednáškovém sále expozice v Domě U Kamenného zvonu, v baletním sále paláce Colloredo-Mansfeld nebo ve veřejném prostoru. Program začíná s předstihem již 26. března koncertem britského hudebníka a zvukového umělce Leeho Pattersona a ukončen bude audiovizuální performancí Christiny Della Giustiny. Jednotlivé večery nabízejí návštěvníkům jedinečnou možnost seznámit se s mnohotvárnou tvorbou českých i zahraničních autorů. Někteří pracují se zvukem v rozměru výtvarného umění, jiní zvuk tématizují v časoprostorových, matematických, performativních nebo společenských kontextech. Série Sonic Circuits je nejen sonda do aktuální situace českého zvukového umění, ale i šance nahlédnout do mezinárodní scény zvukového a audiovizuálního umění.

Výstava Zvuky / Kódy / Obrazy představí průřez dějinami zobrazení zvuku jako abstraktního fenoménu od doby avantgardy po současnost. Hlavní osou jeho koncepce je zmapování nejvýznamnějších směrů zvukového experimentu na poli vizuálního umění, a to jak obrazů a grafických partitur, tak zvukových instalací, akustických objektů, filmů či multimediálních projekcí. Na výběru z historického materiálu ukáže, jak zvuk nabývá barvu a tvar, stává se objektem nebo architekturou, a jaké psychologické, ale také fyzikální nebo psychofyzické předpoklady předurčují jeho vizuální podobu. Výstava zároveň představí díla umělců, kteří v lokálním či mezinárodním kontextu posunuli uvažování o experimentu v umění.

Mezi zastoupené autory bude patřit například František Kupka, umělci z okruhu Bauhausu, John Cage a představitelé hnutí Fluxus, autoři grafických partitur, Woody a Steina Vasulkovi a další autoři zvukových objektů a instalací, nebo umělci zabývající se akustickou ekologií.


Více o výstavě na GHMP.


Ve spolupráci s GHMP, nadace Agosto Foundation

Mediální spolupráce: His Voice