Speculative Ecologies

Umělecké spekulace s ekologickým myšlením
Speculative Ecololgies (2019) – cover image-cover-page-001.jpg

Tato část mediatéky je inspirovaná antologií Speculative Ecologies: Plotting Through the Mesh, kterou v roce 2019 připravili k vydání editoři Vít Bohal a Dustin Breitling ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy a nadací Agosto Foundation.

V sérii Speculative Ecologies připravujeme eseje, rozhovory, reportáže, fejetony či upoutávky na díla, ve kterých se prolíná umění s ekologickým myšlením anebo se k tomuto tématu vztahují a sledují jejich vzájemné souvislosti. Teoretickým východiskem je zde odkaz tzv. „spekulativního“ a „materiálního“ obratu ve filozofii, jejichž vliv je v současných humanitních oborech stále značný. Tématu nového filozofického trendu, který má stále nebývalý ohlas i v umění, se s ohledem na české prostředí věnovalo kupříkladu dvacáté první číslo Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny VVP AVU. V tomto kontextu této série se "spekulace a umění" táže po možných a produktivních způsobech tvorby budoucnosti.

V současné době není v našich silách zajistit překlady všech příspěvků.


Kniha zkoumá současné formy filozofické praxe, které se věnují mapování a teoretizaci „prostředí“ jako geologického, organického a společenského konstruktu. Na tomto základě pak formuluje koncepci „spekulativní ekologie“ jako transdisciplinární formy diskurzu, která je pevně propojena s materialitou. Přijetí existence a omezení materiálního světa zde poskytuje přispěvatelům odrazový můstek pro spekulaci a experimentální průnik napříč topologiemi jejich okolí. Hlavní důraz je kladen na průzkum této zásadní materiality skrze digitální projekty a estetickou produkci. Projekt má tři pilíře, které zároveň poskytují základní tematickou formu původní publikace – jsou to Reprezentace, Systémy a Spekulace. Tyto tři koncepty poskytují rámec, v kterém může spekulativní forma ekologického uvažování nejlépe pracovat. Taková forma spekulativní ekologie chápe váhu materiálního mandátu přírody, a v tomto ohledu se pokouší otevřít prostor pro možnosti posthumanistického designu.


Grafika: BCAAsystem