Klasifikace

Artist

Umělec

Daniel Šperl

Projekt

Hermit FoundationFungus

Místo

Plasy Monastery

Daniel Šperl (1966) dokumentoval od roku 1993 většinu ročníků symposií a festivalů v Plasech. K fotografii jej již v mládí přivedl otec. Od roku 1982 byl členem fotografické tvůrčí skupiny Ekran v Táboře, se kterou pravidelně vystavoval. V roce 1990 absolvoval fotografii na Institutu výtvarné fotografie Svazu českých fotografů. V roce 1999 ukončil magisterské studium na katedře fotografie pražské FAMU, kde pokračoval v doktorandském studiu. Věnuje se převážně černobílé dokumentární fotografii. Publikuje doma i v zahraničí. Mnoho let byl zastupován Leica Gallery Prague. Pracuje jako televizní a filmový kameraman. Žije v Praze.