Martin Zet: 90 minut

VHS Video, zvuk, kameny, zrcadla
část contemplace „Všeckomožný“
konvent

Devadesát minut trvá REM, devadesát minut trvá NON-REM. Oba tyto spánky tvoří dohromady tříhodinový cyklus, naplnění jeho násobků přináší po probuzení pocit dostatečně načerpané energie. Tři hodiny, dvakrát devadesát minut.

 

"Osobnost, zrcadlení osobnosti, aktivity osobnosti, zakotvení aktivit osobnosti, dosah působení aktivit osobnosti, rezonance aktivit osobnosti, ozvěna aktivit osobnosti, rozptýlení ozvěny aktivit osobnosti, ozvěna roptylování ozvěny aktivit (existence) osobnosti, zapomnění. Mizení, vytrácení se, zapomnění. Vždy mně připadalo směšné, mramorově nepochopitelné prezentování vlastní tváře, vlastního image, vlastního osudu jako cíle, konečného produktu… atd. Žiji zatím téměř nesrovnatelně šťastný život, kalený jen starostmi ekonomickými a zvýšeným prahem vnímavosti k absurditě problémů obecných (globálních?), a neabsurditě problémů ekologických. Nejvíce ale pocitem komplexní nesvobody. Zdá se mi, že toto je také jedna z možností: osvobodit se od své identity, svého jména. Zrušit svou individualitu jejím znásobením, rozdrobením, rozmělněním. Mizení. Vytrácení se, rozpouštění se v médiu, v prostoru, ve společnosti. Čekaje frontu na mně nepříslušející ITIC card jsem si opět uvědomil, že bez opor existence přátel jsem (ničeho) nemocen: Demofóbie?

Video „90 minut" je záznam lidské kremace. Současnoutechnologií (plynové hořáky) je tělo člověka zpopelněno za devadesát minut.

Polovina spánkového cyklu.

Martin Zet, 16. 2. 2001