Martin Zet

Žáby
Zvuková instalace
část kontemplace „Všeckomožný“
Kaple sv. Bernarda z Clairvaux, konvent

Areti Zetopoulos: Žáby
(jednoaktovka)

osoby: sv. Bernard, skokan skřehotavý
prostředí: les, pramen, kaple

sv. Bernard: Věř učenému, les ti dá víc než kniha; strom, kámen poví, co učitel neví.

skokan skřehotavý: Brekeke.

Napsáno 20. 10. 2017 u rybníka, který je na místě, kde bylo nádraží Libkovice.


Fresky v kapli sv. Bernarda ozvučené zpěvem skokana skřehotavého (Pelophylax ridibundus). St. Bernard of Clairvaux